05.02.2015          


    Ektemann: Christian Eriksen Næss 
      Født: 1863 
       Far: Erik Olsen Næss 
       Mor: Brith Christoffersdatter Hanekamhaug 

     Hustru: Inger Maline Johnsdatter 
      Født: 1859 
       Far:
       Mor:

 1  Bertha Christiandatter Soggebakke  alder: 125 
 2  Eilert Alfred Soggebakke  alder: 123 
 3  Magnhild Eriksdatter Soggebakke  alder: 122 
 4  John Eriksen Soggebakke  alder: 120 
 5  Kristoffer Eriksen Soggebakke  alder: 119 
 6  Inga Hansine Eriksen Soggebakke  alder: 117 
 7  Amalie Gurine Eriksen Soggebakke  alder: 113 

Navneindeks