05.02.2015          


    Ektemann: Christopher Jensen  døde i en alder av 81 
      Født: 1763 på 1762? 
       Død: 1844 på Nedre Wigen, Søndre Grime (Gnr.76 Bnr.2) i Søndre Land ca.81 år gml. 
       Far: Jens 

     Hustru: Kari Tostensdatter  døde i en alder av 70 
      Født: 1768 på Sand gård i Søndre Land 
       Død: 1838 på Søndre Grime, Nedre Wigen 
       Far: Tosten Olsen 
       Mor: Anne Knudsdatter 

 1  Anne Christophersdatter  døde i en alder av 29 
 2  Hans Christophersen 
 3  Mari Christophersdatter  døde i en alder av 1 
 4  Tosten Christophersen  døde i en alder av 72 
 5  Mari Christophersdatter  døde i en alder av 82 
 6  Christense Christophersdatter  døde i en alder av 4 

Navneindeks