05.02.2015          


     Hustru: Anne Torstensdatter  døde i en alder av 89 
      Født: 1833 på Wiken 
       Død: 1923 i Granum pleiehjem Hov 
       Far: Tosten Christophersen 
       Mor: Kari Pedersdatter 

    Ektemann: Christopher Pedersen Horn  døde i en alder av 86 
      Født: 1838 på Struksnes gård i Søndre Land 
       Død: 1924 i Horn 
       Far: Peder Larsen Horn 
       Mor: Gulbjørg(Gubiør) Olsdatter 

 1  Gunda Christophersdatter 
 2  Caroline Christophersdatter  døde i en alder av 4 
 3  Tholine Christophersdatter  døde i en alder av 80 
 4  Petrine Christophersdatter 
 5  Lovise Christophersdatter  døde i en alder av 88 
 6  Ole Kristian Christophersen Horn 
 7  Petter Christophersen Horn 
 8  Anton Christophersen Horn  døde i en alder av 5 
 9  Karl Kristoffersen  døde i en alder av 0 
 10  Karoline Kristoffersdatter  døde i en alder av 2 
 11  Martinius Kristoffersen 
 12  Karl Anton Kristoffersen  døde i en alder av 0 

Navneindeks